Punt d’informació i tramitació d’ajudes pel COVID19

Treballadors, empreses i autònoms

La pandèmia per la Covid19, i la conseqüent declaració de l’estat d’alarma per part del Govern d’Espanya, suposa un important impacte sobre les empreses de les Illes Balears i sobre els seus treballadors i treballadores. Amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius d’aquesta situació, les diferents administracions han posat en marxa un seguit de mesures i eines d’informació, de protecció i d’ajut econòmic. Podeu consultar les diferents mesures i mecanismes complementaris que s’encaminen a tres objectius: garantir els drets dels treballadors i les treballadores, injectar liquiditat perquè el treball autònom i les empreses puguin accedir a crèdits de circulants gairebé sense despesa financera i ajornar el deute financer per al treball autònom i les empreses a través del sistema bancari.

Treballadors

Empreses i autònoms

Telèfon d’informació a treballadors, empreses i autònoms CAIB
900 101 798

Mesures econòmiques i laborals per ajudar a pal·liar els efectes del Covid19

Horari d’atenció:

de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h

dissabtes de 09:00 a 14:00h

Contacte per a treballadors/es
laboral@coronavirus.caib.es

Contacte per a empreses i autònoms
empresa@coronavirus.caib.es

Ajudes habitatge

Per a persones que han quedat sense ingressos per haver quedat sense feina com a conseqüència de l’estat d’alarma que ha provocat el COVID19: per fer front a pagament de rebuts, a pagament de lloguer, hipoteca…

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

mujer llevando a persona de la tercera edad en sillón de rueda

Ajudes Socials

Hem reforçat els Serveis Socials de l’Ajuntament amb suport telefònic i continuam, ara més que mai, amb els servei d’atenció domiciliària i de menjar a domicili per la gent gran. A més donam suport a tota la gent gran o col·lectius de risc que pugi tenir dificultats de mobilitat per anar a comprar medicaments, aliments o qualsevol altre producte de primera necessitat per tal de què ningú quedi desatès. Els serveis que hi ha en marxa:

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI: Ajuda a la neteja personal, compra a domicili d’aliments i farmàcia…

SERVEI DE MENJAR A DOMICILI: Aquest servei pot ser de mení complet ( dinar i sopar ) o únicament dinar. També va dirigit a la gent gran, amb discapacitat o necessitat econòmica. Els menús són equilibrats, personalitzats i variats.El preu es calcula segons els ingressos de la persona.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA: És un servei d’atenció domiciliària, les 24 hores del dia i 365 dies a l’any, que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència i, a més, per a detectar situacions d’emergència i donar resposta immediata a aquestes.

Si sou una persona que vos trobau en alguna d’aquestes situacions, o si coneixeu qualque veïnat o conegut que necessiti qualque servei, per favor:

TELEFONAU A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

banner de información
mujer llevando a persona de la tercera edad en sillón de rueda
poster de información covid 19

DESCONFINAMENT

L’Estat d’alarma

El passat dissabte 14 de març el president del Govern Espanyol, Pedro Sanchez, va declarar l’Estat d’Alarma per fer front a l’expansió del coronavirus a l’Estat, però què significa aquesta mesura?.

L’estat d’alarma es declara en tot o part del territori nacional pel Govern mitjançant un decret acordat en Consell de Ministres, en el cas de catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques com a terratrèmols, inundacions, crisis sanitàries i la paralització dels serveis essencials per a la comunitat. El decret del Govern ha de determinar l’àmbit territorial, els efectes i la durada de l’estat d’alarma, que no pot excedir de 15 dies, excepte amb una autorització del Congrés dels Diputats.

Aquesta disposició constitucional permet limitar la circulació de persones, requisar temporalment béns, intervenir indústries i limitar o racionar l’ús de serveis o el consum d’articles de primera necessitat. L’Estat d’Alarma està regulat en l’article 116 de la Constitució i en una llei orgànica específica, la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, d’estats d’alarma, excepció i lloc. Dels tres supòsits, el primer és el més lleu i, a diferència de l’estat d’excepció i de lloc, no permet la suspensió de drets fonamentals, com per exemple els drets de reunió o el de llibertat d’expressió.

Pla de transició cap a una nova normalitat

El Govern Espanyol va presentar el 29 d’abril un pla de desescalada per províncies dividit en quatre fases, que aniran posant-se en marxa de manera gradual en funció de la situació sanitària i epidemiològica de cada zona. La fase 0 ha començat ja en tota Espanya, i s’estendrà fins al 10 de maig, quan començarà la següent etapa del desconfinament, sempre que no hi hagi un repunt en els contagis.

-Tota Espanya es troba ja en aquesta fase 0 de la desescalada; al llarg d’ella s’aniran implementant mesures d’obertura.

-A part de mesures d’alleujament comuns com la sortida de nens, l’esport individual i passejos en família que viuen en el mateix domicili (a partir del cap de setmana), s’obren “petites escletxes” de l’activitat econòmica. Les condicions de l’esport individual o dels passejos en família no s’han establert encara i es faran públiques en els pròxims dies, encara que Pedro Sánchez va confirmar la possibilitat que s’estableixin franges horàries.

-Cita prèvia: Obertura de locals amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients. Això pot incloure, per exemple, restaurants amb servei de menjar a domicili o perruqueries. Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual.

-Esport professional: Es permeten els entrenaments individuals d’esportistes federats i lligues professionals.

-Esport no professional: Es permet l’activitat esportiva sense contacte (muntar amb bici, córrer, patinar, surf, etcètera) sempre que es faci de manera individual i amb la protecció adequada (distància, màscara quan sigui possible, etcètera).Your Content Goes Here

-Contacte social. S’obre la possibilitat de contacte entre grups reduïts de persones sense patologies prèvies i que no siguin vulnerables. S’establiran condicions més limitatives per a persones majors o amb patologies.

-Comerços: Començaran les activitats en el petit comerç “en condicions d’estricta seguretat”, no així en grans superfícies “on són més probables les aglomeracions”. El comerç que reobri tindrà un aforament limitat al 30%, amb una distància mínima de 2 metres entre clients. Quan això no sigui possible, es permetrà únicament la permanència d’un client. També s’ha d’establir un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.

-Mercats a l’aire lliure: Quan així ho proposi l’Ajuntament corresponent, es podrà reprendre l’activitat de mercats a l’aire lliure en la via pública, amb condicions de distanciament entre llocs.

-Restauració: Es permetrà l’obertura de terrasses al 30% de la seva capacitat, sense afluència de clients a l’interior del local.

-Hotels: També es començarà a permetre l’obertura d’hotels i altres allotjaments turístics excloent zones comunes.

-Sector agroalimentari: Començarà la represa de l’activitat agroalimentària que havia estat detinguda en el decret de l’estat d’alarma.

-Espectacles: Es poden celebrar actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en llocs tancats (amb un terç d’aforament) i de menys de 200 persones a l’aire lliure (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).

-Museus: Es permeten les visites a museus (no activitats culturals), limitades a un terç d’aforament i amb control d’aglomeracions en sales.

-Esport professional: Els esportistes professionals tindran menys restriccions, ja que s’autoritzarà el “entrenament mitjà” en lligues professionals i en centres d’alt rendiment.

-Esport no professional: Poden obrir les instal·lacions esportives a l’aire lliure, sense públic i per a esports sense contacte (com a atletisme o tennis). També es permeten activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestuaris.

-Llocs de culte: Poden obrir amb el seu aforament limitat a un terç.

-Vetlles: Per a un nombre limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.

-Contacte social: Es permet contacte social en grups més amplis per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.

-Segones residències: Es permeten els viatges a segones residències, però només quan estiguin en la mateixa província.

-Comerços: Es limita l’aforament al 40%, amb l’obligació de garantir una distància mínima de dos metres de distància entre clients. Quan no sigui possible, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.

-Centres comercials: Poden reobrir al públic els centres o parcs comercials, prohibint-se la permanència en les zones comunes o àrees recreatives.

-Restauració: En restaurants, cafeteries o bars, es permet el consum en el local, però només en taula i amb garantia de separació entre clients. L’aforament està limitat a un terç. Això no inclou discoteques o bars nocturns.

-Hotels: Es limita l’obertura de zones comunes a un aforament d’un terç en hotels i allotjaments turístics.

-Educació: El curs escolar començarà al setembre, però en aquesta fase s’estableixen excepcions per a reobrir centres educatius. Podran obrir per a activitats de reforç, per a garantir que els nens menors de sis anys puguin acudir al centre si els dos pares han de treballar presencialment i per a fer la selectivitat.

-Cinemes i teatres: Reobriran cinemes, teatres, auditoris i altres espais similars amb “butaca *preasignada” i l’aforament limitat a un terç de l’habitual. També es podran visitar monuments i sales d’exposicions, amb la mateixa restricció d’aforament.

-Concerts: A més, es podran celebrar espectacles culturals com a concerts en espais tancats amb un terç de l’aforament habitual. Si són a l’aire lliure, es permetrà que es congreguin fins a 400 persones, sempre que estiguin assegudes.

-Llocs de culte: L’aforament queda limitat al 50%, en comptes del terç de la fase anterior.

-Caça i pesca: En aquesta etapa podran reprendre la seva activitat la caça i la pesca esportiva.

-Noces: A partir d’aquesta fase es comencen a permetre les noces per a un nombre limitat d’assistents.

-En aquesta fase es preveu l’obertura de totes les activitats, però sempre mantenint les mesures oportunes de seguretat i distància.

-Comerços: Limitació d’aforament al 50%, amb l’obligatorietat que hi hagi una distància mínima de dos metres entre persones.

-Centres comercials: S’aixeca la prohibició d’utilitzar les zones comunes i zones recreatives dels centres comercials.

-Restauració: Per a restaurants, cafeteries o bars, s’estén l’aforament a un màxim del 50% de la seva capacitat, garantint la separació entre clients. Per als clients en la barra, es permet que hi hagi gent dempeus amb separació mínima de 1,5 metres entre ells.

-Discoteques: Es poden reobrir discoteques i bars nocturns amb un aforament màxim d’un terç de l’habitual.

-Platges: En aquesta fase es preveu l’obertura de platges en condicions de seguretat i distanciament.

-Toros: Es permet l’activitat en places, recintes i instal·lacions taurines amb una limitació d’aforament que garanteixi una persona per cada 9 metres quadrats.

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Els coronavirus són un tipus virus que circulen entre els animals, però alguns d’ells també poden afectar a les persones i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2 es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres països.

La malaltia produïda per aquest virus s’anomena COVID-19, per les sigles en anglès de “malaltia per coronavirus 2019” (Coronavirus Disease 19), i majoritàriament produeix símptomes respiratoris lleus.

La transmissió es produeix principalment pel contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l’esternut. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, ulls o boca. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors d’un sol ús o amb la part anterior del colze en tossir i rentar-se les mans.

Segons les dades més recents, els símptomes de la COVID-19 poden trigar entre 1 i 14 dies a aparèixer, encara que normalment triguen entre 5 i 6 dies.

En el 80% de les persones infectades els símptomes més comuns de la COVID-19 inclouen febre, tos o sensació de dificultat per respirar. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, fracàs renal i altres complicacions. Aquests casos més greus generalment afecten a persones d’edat avançada o a persones que pateixen algun trastorn crònic com malalties cardiovasculars, pulmonars o alteració de la immunitat.

Els grups de major risc són les persones d’edat avançada, les persones amb malalties cròniques, com els trastorns cardiovasculars, pulmonars, càncer, immunodeficiències, hipertensió arterial, diabetis, i l’embaràs pel principi de precaució.

L’ús de màscares és una mesura complementària i no un reemplaçament de les mesures preventives establertes:

Distanciament físic.

Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

Tossir o esternudar tapant-se el nas i la boca amb el colze.

Evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca.ó.

L’ús de mascaretes serveix per evitar propagar el coronavirus perquè redueix l’exposició a gotes respiratòries excretades per persones infectades que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtiques, i així evitar contagiar altres persones.

L’hem d’utilitzar quan sortim de casa i ens sigui impossible assegurar la distància física entre persones (< 2 metres), especialment en espais tancats, com supermercats, centres comercials, farmàcies, etc., i també davant qualsevol signe de malaltia respiratòria o si cuidam d’una persona gran o especialment vulnerable..

En el transport públic és obligatori.

 • La mascareta mèdica o quirúrgica, que protegeix contra esquitxades i gotes de partícules grans i també prevé la propagació de secrecions respiratòries potencialment infeccioses a altres persones.
 • La mascareta facial no mèdica o higiènica però elaborada seguint el procés de fabricació amb estàndards de qualitat certificats per l’Associació Espanyola de Normalització seguint la Norma UNE 0064-1, UNE 0064-2 o UNE 0065, que estableixen els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques per a infants i persones adultes, pel que fa als materials que s’utilitzen per elaborar-les, confeccionar-les, marcar-les i usar-les, cosa que exclou els productes fabricats amb un altre teixit, tricotat o paper. Aquestes mascaretes poden disminuir l’alliberament de gotes respiratòries produïdes per la tos.
 • La mascareta FFP2 protegeix l’usuari i evita que propagui el virus. En moments de pandèmia, si n’hi ha escassetat, s’han de reservar per al personal sanitari i per a persones que cuiden persones contagiades.
 • Falsa sensació de seguretat.
 • Disminució d’altres pràctiques de seguretat (rentar-se les mans i mantenir la distància de seguretat).
 • Abans de posar-vos una mascareta, netejau-vos les mans amb aigua i sabó, o bé mitjançant un desinfectant de mans a base d’alcohol.
 • Orientau la màscara de manera que el costat acolorit estigui cap a fora. Col·locau la part superior de la màscara al pont del nas, modelant la tira metàl·lica a la forma del nas i enganxau les bandes elàstiques darrere les orelles o lligueu els llaços llargs i rectes darrere el cap.
 • Estirau cap avall la part inferior de la màscara, procurant que us cobreixi el nas, la boca i la barbeta, assegurant que no hi hagi espais entre la cara i la màscara.
 • Evitau tocar la mascareta mentre es fa servir; si ho feis, us heu de rentar les mans amb aigua i sabó o amb una solució amb base alcohòlica.
 • Les màscares quirúrgiques són d’un sol ús i es recomana no fer-les servir un temps superior a 4 h. En cas que s’humitegi o es deteriori per l’ús, es recomana substituir-la per una altra.
 • Treis-vos la mascareta per la part de darrere, sense tocar la part frontal, tirau-la immediatament a un recipient tancat i rentau-vos les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
 • Menors de 3 anys.Persones amb problemes per respirar o amb dificultats per llevar-se la màscara per elles mateixes.

Podeu accedir al portal d’informació del COVID del IB-Salut. La informació d’aquest espai web està en permanent revisió per professionals del Servei de Salut de les Illes Balears