Reutilització de llibres escolars

La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica important.

Davant aquesta situació, des de l’àrea de Serveis Socials, Igualtat, Educació i Formació i Treball es posa en marxa un programa de recollida i préstec de llibres de text. 

Un dels principals objectius és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques d’equitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu de qualitat.

Dur a terme projectes d’aquestes característiques ha de servir, també, per construir teixit social municipal i per promoure la cooperació entre les famílies.

Com es gestiona el programa?

Aquest programa iniciarà la seva aplicació en el curs 2020/2021.

La donació dels llibres de text per part de les famílies és voluntària. S’accepta qualsevol llibre de text sempre que estiguin en condicions de ser reutilitzat. Les persones que participin en la entrega de llibres del curs 2020/2021 tindran prioritat en el préstec de llibres del pròxim curs així com en la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020/2021 convocades anualment per l’ajuntament de Marratxí.

El programa de préstec de llibres de text proporcionarà a l’alumnat sol·licitant, llibres de text en concepte de préstec durant el curs escolar que haurà de ser retornat a l’àrea de Serveis Socials després de la finalització d’aquest. Serà responsabilitat de les persones beneficiàries d’aquest préstec vetllar per l’adequada conservació d’aquest material.

Entrega de llibres

La donació de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en l’horari següent al Carrer Balanguera, 11 de Marratxí:

Dilluns 3 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dimarts 4 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dijous 6 d’agostDe 11:30 a 13:30
Dilluns 10 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dimarts 11 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dijous 13 d’agostDe 11:30 a 13:30
Dilluns 17 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dimarts 18 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dijous 20 d’agostDe 11:30 a 13:30

Recollida de llibres

La recollida de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en l’horari següent al Carrer Balanguera, 11 de Marratxí:

Dilluns 24 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dimarts 25 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dijous 27 d’agostDe 11:30 a 13:30
Dilluns 31 d’agostDe 09:30 a 11:30
Dimarts 1 de setembreDe 09:30 a 11:30
Dijous 3 de setembreDe 11:30 a 13:30
Dilluns 7 de setembreDe 09:30 a 11:30
Dimarts 8 de setembreDe 09:30 a 11:30
Dijous 10 de setembreDe 11:30 a 13:30
Dilluns 14 de setembreDe 09:30 a 11:30

Normes d’accés al centre

  1. L’accés a les dependències del centre serà d’una sola persona per família, recomanat que no s’acudeixi acompanyat de persones.
  2. Ús obligatori de la mascareta per a tota persona que acudeixi al centre.
  3. Respectar a distància de seguretat (2 metres) en el cas de que es coincideixi amb una altra persona.
  4. Higiene de mans a l’entrada a l’interior amb gel hidroalcohòlic.