Escoletes públiques municipals

Les escoletes municipals de Marratxí obriren les seves portes el curs 2010-2011, ambdues són gestionades per l’empresa Proyectos Baula S.L.

Les escoles d’educació infantil Ses Cases Noves i Es Pont d’Inca Nou treballen una mateixa línia pedagògica i estableixen una coordinació que els permet enriquir-se i beneficiar-se mútuament. Acullen infants entre els 0 i tres anys amb un total de 146 places. Són centres de nova construcció amb espais que afavoreixen els aprenentatges dels infants i la relació entre ells.

Escoleta d’Estiu (13 de juliol al 30 d’agost)

A partir del 13 de juliol el E.I. Ses Cases noves oferirà un servei d’escola d’estiu. El servei es prestarà en dues franges horàries:

9:00-13:00 h, amb servei de menjador, amb un preu de 336,00€

9:00-15:00 h, amb servei de menajdor i descans, amb un preu de 415,00€

Hi haurà la possibilitat de servei de matinet, amb un tarifat únic de 30,00€, des de les 7:30 fins les 9:00 hores del matí.

Totes les famílies que necessitin fer-ne ús del servei ho hauran de sol·licitar enviant el full d’inscripció al correu ei.sescasesnoves@gmail.com

Més informació a 971 422 659

Informació Curs 2020/21

Oferim:

Servei de matí (7:30-9:00h), Servei d’horabaixa ( 15-17 h), Servei de menjador (12-13 h).

Tallers i xerrades a famílies.

Els preus són públics i són els publicats a les bases per al procés d’admissió per al curs 2020-21.

Les places disponibles per al curs 20-21 són:

Ses Cases Noves:

 • Nascuts 2020: 7 places
 • Nascuts 2019: 17 places
 • Nascuts 2018: 12 places

Es Pont d’Inca Nou:

 • Nascuts 2020: 7 places
 • Nascuts 2019: 31 places
 • Nascuts 2018: 3
El procès d’admissio pel curs 2020-21 s’ha de fer telemàticament a en aquest enllaç 

Model educatiu

Ambdós centres comparteixen un projecte educatiu fonamentat en l’aprenentatge a través del joc i de les experiències sensorials, que parteixen dels interessos i necessitats dels infants i que atén a la diversitat.

Actualment estan immersos en un canvi metodològic que afavoreix espais de lliure circulació, on els infants són els protagonistes dels seus aprenentatges i a on l’ambient té un paper fonamental en el desenvolupament dels infants.

Els encarregats de dur endavant aquest projecte són dos claustres molt implicats, amb formació constant, amb una visió d’acompanyament respectuós i amb una actitud d’escolta cap als infants i les seves famílies.

Un infant respectat, un infant capaç, un infant escoltat, un infant satisfet. La nostra visió de la infància, en definitiva, és la d’un infant feliç.

Centres

 • EI Ses Cases Noves

  Carrer de Miquel Gayà, 07141 Es Pont d’Inca, Illes Balears

  Té una aula de nadons, 2 aules d’un any i 2 aules de dos anys.

  Sala de psicomotricitat.

  Zones exteriors (pati i hort).

  Servei de menjador oferit per la cuina de l’Escola d’Educació infantil Es Pont d’Inca Nou.

 • EI Es Pont d’Inca Nou

  C/ Torrent, 30

  Té una aula de nadons, 3 aules d’un any i 2 aules de 2 anys.

  Sala de psicomotricitat.

  Zones exteriors (pati i hort).

  Cuina pròpia (menjador casolà).

FAQ

Puc demanar plaça fora de termini?

Mentre hi hagi plaçes vacants, es podran oferir a les famílies que ho necessitin. I si no hi ha vacants, es pot presentar una sol·licitud per si hi hagués una baixa. S’avisa per ordre de registre.

Una vegada obtinguda la plaça, quan pot començar l’infant?

Una vegada us han comunicat que teniu plaça, s’ha de recollir la documentació per a formalitzar la matrícula al mateix centre, i una vegada entrega la documentació, es concerta una entrevista amb la tutora. En haver-la tinguda es pot començar a l’endemà. Sempre es produeix un ingrés en el centre de forma esgraonada, tenint molt en compte les necessitats de les famílies.

Puc modificar l’horari d’assistència del meu fill/a?

L’horari d’assistència és modificable al llarg del curs: Aquestes modificacions s’han de fer per escrit abans de dia 25 del mes anterior a la modificació.

Si el meu fill/a ja assisteix a l’escoleta hem de tornar a abonar la matrícula per al curs següent?

Actualment, la matrícula només es paga una única vegada que coincideix amb l’ingrés de l’infant a l’escoleta.

On he de recollir/ presentar la documentació per sol·licitar plaça?

La pots descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament o pots recollir-la als centres o a l’oficina d’educació i l’has de presentar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

I si un mes no ve l’infant, s’ha de pagar la quota mensual?

La no assistència al centre no eximeix del pagament de la quota, excepte en el cas de baixa definitiva. Per tant el no pagament de la mensualitat implica la pèrdua automàtica de la plaça escolar.

Les quotes s’abonen a mes vençut o a mes en curs?

Les quotes s’abonen a mes en curs.