AJUDA A DOMICILI

El servei d’ajuda a domicili comprèn tant l’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador, com la neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

Marratxí posa a disposició de la ciutadania un gran ventall d’equipaments i serveis públics en l’àmbit de la cultura i l’oci, com ara centres cívics, biblioteques, museus, centres de normalització lingüística, entre altres.

CARTERA DE RECURSOS DE SERVEIS SOCIALS

La xarxa de centres educatius de titularitat municipal la formen escoletes municipals, escoles de primària, instituts, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments artístics, centres d’educació permanent d’adults, l’escola municipal de música i l’escola de ceràmica.

AJUDES A LA DEPENDÈNCIA

Aquest servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar en el procés d’obtenció de la declaració de dependència i en l’accés a les prestacions que aquest sistema preveu.

PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL

Realització d’un itinerari en el qual la persona,  amb l’acompanyament d’un equip professional arriba a millorar el seu nivell d’ocupabilitat i pot aconseguir la incorporació al mercat de treball.

XARXA D’HORTS URBANS

És un projecte que pretén la posada en marxa de diferents horts urbans com una forma d’educació ambiental i nutricional, de prevenció de l’exclusió social i de promoure l’autonomia de les persones.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A Marratxí volem que no hi hagi més violència masclista i hi posam el nostre gra de sorra per aconseguir-ho.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Des de l’Ajuntament tenim en marxa diferents projectes d’intervenció als centres educatius per prevenir posibles conductes disruptives en els joves i infants.